فرم ثبت اطلاعات متقاضیان همکاری با اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی متوسطه استان قم

فرم ثبت اطلاعات متقاضیان همکاری با اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی متوسطه استان قم

پر کردن تمامی فیلدهای ستاره دار الزامی است .
این فرم ویژه دبیران استان قم است که " متقاضی همکاری با اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی متوسطه استان " می باشند .
ثبت نهایی در سامانه ، منوط به تکمیل فرم و تایید اطلاعات ارسالی و دریافت پیام " مشخصات شما با موفقیت ارسال شد " پس از تایید نهایی می باشد .