ثبت نام در کارگاه آموزشی تولید محتوا و آموزش نرم افزار Autoplay (ويژه دبيران عربي متوسطه اول) - گروه دوم