ثبت نام در کارگاه آموزش مجازی دبیرخانه کشوری فلسفه و منطق با موضوع درس هشتم پایه یازدهم ( تاریخچه معرفت)