ثبت نام در اولین مرحله ی کارگاه هاي کشوری آموزشی (مجازی) معارف دینی (سال تحصيلي 99-1398)